Метка: нохчийн маттахь

Деган б1аьстеДеган б1аьсте

Б1аьстенан лиэпа и дашо малх санна, Хазаллийна лиэпа хьо, хьоменаг сан. Хазачу зезагашлахь хаза зезаг санна, Безамо хаьржина хьо цхьаъ ю сан. Г1иллакхе, оьзда ю шеко а йоцуш, Дика дош хьоьх ала к1орда дац суна! Дог

Баркалла…Баркалла…

Дийнахь маьлхан серлонца,Буьйсанна баттаца, седаршцаАс къуьйсура хьан хазалла.Хазачу б1астенца кхиинаДара хьо зезаг сан деган… Сирлачу шовданал ша ц1енаХьоьга безам бара дагчохь сан,Нанас бер санна, ларбина,Даггара хьоьга кховдийна. Х1ора дечу ламаз т1ехьАс хьо ехара до1анехь,Сил дукха хьо

Даггара баркалла, сан хьоме хьехархой!Даггара баркалла, сан хьоме хьехархой!

Сан хьоме хьехархой, Сан хьоме хьехархой, Ас цкъа а шу диц дийра дац Мел вахарах со, Хан-зама мел яларах Латтор ду дагчохь! Хийла вай цхьана Лайна и баланаш: Дешарах, дахарах, Заманах боьзна. Бицлур бац, бицлур бац