День: 26.09.2013

Баркалла…Баркалла…

Дийнахь маьлхан серлонца,Буьйсанна баттаца, седаршцаАс къуьйсура хьан хазалла.Хазачу б1астенца кхиинаДара хьо зезаг сан деган… Сирлачу шовданал ша ц1енаХьоьга безам бара дагчохь сан,Нанас бер санна, ларбина,Даггара хьоьга кховдийна. Х1ора дечу ламаз т1ехьАс хьо ехара до1анехь,Сил дукха хьо