Метка: безамах лаьцна

Деган балаДеган бала

Буьйсанаш наб йоцуш йог1у, Хьан амат сан иэсехь лаьтта. Даго хьо даима йоьху, Хьо йоцуш дац цунна атта! Ойланашка вуьссуш хийла, Хьан б1аьра хьоьжу со г1ийла, Царна чохь б1аьрхиш го шийла, Лаьтта хьо, дог доьлхуш, г1ийла.

Доьхначу дегнийн бешахьДоьхначу дегнийн бешахь

Дуьненах чам байна, Хьегадеш дегнаш, Вай кхоьллина хилла-те Къаьстина лела? Хилла-те вайн безам Ницкъ боцуш, г1ийла, Кхоьлиначу дийношкахь Дог шелдеш, шийла?

Вай къастар хала ду дагнаВай къастар хала ду дагна

Даима ойлане вуьйлуш, Йиц ян мел г1ертарах хьо, Хьан озе хийла са туьйсуш Куьйкху хьоьга сан безамо. Вай къастар хала ду дагна Дера дац-те г1ан хилла д1а? Ахь карадерзийначу дагна

Хеназа ойлане вуьйлуш…Хеназа ойлане вуьйлуш…

Хеназа ойлане вуьйлуш Хьоьх ала дешнаш ас лоьху. Делега хьо сайна йоьхуш, Вай цхьанакхетийтар доьху. Байташкахь дешнашка 1енош Сайн безам хьоьга кхийдабо. Даго, шен мукъамаш дохуш, Шен бала хьоьга балхабо…

Деган б1аьстеДеган б1аьсте

Б1аьстенан лиэпа и дашо малх санна, Хазаллийна лиэпа хьо, хьоменаг сан. Хазачу зезагашлахь хаза зезаг санна, Безамо хаьржина хьо цхьаъ ю сан. Г1иллакхе, оьзда ю шеко а йоцуш, Дика дош хьоьх ала к1орда дац суна! Дог

Делар-кха со…Делар-кха со…

Сан хьоме езар, Сан деган безам! Делар-кха со леча, Ша т1омахь лелаш, Хьо йолчу, хьан 1уьйре Декъал ян кхача! Делар-ка со хьоза, Ша илли ва олуш, Хьан корехь 1уьйранна, Хьан дог ва оьцуш, Хаза сайн иллеш